Vergelijkbare woorden van het woord pronkappel zijn:
pronkappel, kalebas, komkommerachtige plant
pronkappel, sneeuwbes, knol, noot, slee, guldenappel,...
pronkappel, meloenachtige vrucht, grote vrucht,...
pronkpeer, pronkappel, mand, pompoen, grote vrucht,...