Vergelijkbare woorden van het woord raak zijn:
levendig, levenslustig, fel, kwiek, streep, haal, rits,...
nauwkeurig, faas, zoor, penetrant, snijkant, fel,...
piek, scherp, vinnig, schraal, slim, pienter,...
hoef, reek, markeur, getand werktuig, raak,...
knap, energiek, scherp, pit, pittig, krachtig, slim,...
snugger, slim, goochem, pienter, schrander, sluw,...
beledigd, nijdig, aangedaan, boos, raak, gewond,...
aangedaan, bewogen, geraakt, geroerd, ontroerd,...
wild, flink, bedenkelijk, maat, intens, buitensporig,...
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
pijnlijk, netelig, fijn, innig, hartelijk, liefderijk,...
levendig, goed, bezield, wonderlijk, indrukwekkend,...
kans, fortuin, bof, onverwacht gebeuren, raak,...
tast, raak, betasting, penseelstreek, loens,...
slag, connectie, relatie, omgang, contact, tast,...
raak, klankbord, zintuig (orgaan), monddeel,...
volgende
1 2