Vergelijkbare woorden van het woord rechercheur zijn:
peiler, geleerde, inspecteur, revisor, tester, vorser,...
spion, onderzoeker, detective, snuffelaar, rus, stille,...
onderzoeker, speurder, rechercheur, politiespeurder,...
detective, rechercheur, relatant, opsporingsbeambte
bink, wees, pandoer, gendarme, politieman, rakker,...
waterplant, wandluis, rietgras, speurder, rechercheur,...
spion, speurder, rechercheur, politieagent, rus,...
rechercheur
gendarme, politie, rechercheur, politieagent,...
detective, rechercheur