Vergelijkbare woorden van het woord rechtsstreeks zijn:
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
pal, spoedig, spoorslags, subiet, dadelijk,...
aanhoudend, onafgebroken, steeds, voortdurend,...
prompt, spoedig, aanstonds, spoorslags, ineens,...
onmiddellijk, rijksvrij, rechtsstreeks, zonder uitstel,...
publiek, ronduit, rondweg, onverholen, openhartig,...
juist, vlak, volkomen, rechtsstreeks, kaarsrecht,...
pal, ronduit, rondweg, openhartig, gladweg, direct,...