Vergelijkbare woorden van het woord ruzie (populair) zijn:
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...