Vergelijkbare woorden van het woord scheepsboot zijn:
schip, tweewielig rijtuigje, tweewielig voertuig,...