Vergelijkbare woorden van het woord scheppingsboek zijn:
Pentateuch, eerste bijbelboek, oudtestamentisch figuur,...