Vergelijkbare woorden van het woord scherpe kritiek zijn:
afval, stoot, snauw, tirade, rui, boutade, sortie,...
betoog, uitval, vermaning, filosofische voordracht,...