Vergelijkbare woorden van het woord schol zijn:
scheef, ijsschol, raar, stuk drijfijs, schol,...
bot, vis, griet, schol, rog, tong, tarbot, heilbot,...
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
schadde, rus, graspol, plag, klomp planten, schol,...
griet, tong, heilbot, rog, schol
vis, schol
schots, ijsschots, schol
bot, puitaal, poon, meun, spiering, griet, mul, prik,...
bot, puitaal, gondel, meun, forel, spiering, griet,...