Vergelijkbare woorden van het woord schrokker zijn:
vraat, freter, schrok, slokop, vreter, hebberd,...
gulzigaard, gulzige eter, schrokker, vreetzak
schrokop, schrokker, schokker, bijdehand, bocht, vis,...