Vergelijkbare woorden van het woord soort gomhars zijn:
lof, heilig reukwerk, reukwerk, harssoort,...
hars, reukwerk, gomhars, harssoort,...