Vergelijkbare woorden van het woord soort juweel zijn:
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...
karbonkel, rood edelgesteente, halfedelgesteente,...
schitterend, luisterrijk, illuster, uitstekend,...
edelsteen, sieraad, emerald, zeeagaat,...
edelsteen, hemelsblauw, blauwe edelsteen,...