Vergelijkbare woorden van het woord soort koets zijn:
rijtuig, koets, bespannen voertuig, kales, karaf,...
rijtuig, koets, bespannen voertuig, voertuig,...
afdeling, compartiment, voertuig, danspas, halve koets,...
rijtuig, koets, karos, calèche, voertuig, luxe rijtuig,...
rijtuig, koets, karos, kales, gesloten huurrijtuig,...
soort koets