Vergelijkbare woorden van het woord soort melk zijn:
zog, moederzog, borstvoeding, spon, soort melk
drank, wei, zurige melk, botermelk, zure melk,...
drank, eerste melk, zuivelproduct, colostrum,...
drank, ondermelk, afgeroomde melk, afgelaten melk,...
drank, aflaten, taptemelk, afgeroomde melk,...
drank, zurige melkgerecht, Bulgaarse drank,...