Vergelijkbare woorden van het woord speciaal zijn:
echt, soortelijk, eigenaardig, soortgelijk, apart,...
los, specifiek, alleen, particulier, afzonderlijk,...
los, enkel, alleen, eigen, individueel, particulier,...
louter, puur, enkel, alleen, enig, uitsluitelijk,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
bijwoord, juist, inzonderheid, hoofdzakelijk, bovenal,...
supra, specifiek, eigen, apart, bijwoord, zeer, vreemd,...
kras, wonderlijk, extravagant, buitensporig, luizig,...
particulier, ongewoon, bijzonder, buitengewoon,...
apart, uitsluitend, afgescheiden, chic, waardig,...
zinvol, zinrijk, nadrukkelijk, gewichtig, kernachtig,...
namelijk, m.n., juist, speciaal, vooral
afwijkend, buitengewoon, zeldzaam, ongewoon, bijzonder,...