Vergelijkbare woorden van het woord speek zijn:
spijl, wieldeel, boom, stok, speek, vastlopen,...