Vergelijkbare woorden van het woord sportvaartuig zijn:
schip, gig, soort sloep, vaartuig, roeivaartuig,...
schip, boot, kajak, smal vaartuig, klein vaartuig,...
schip, vaartuigen, sportvaartuig, zeilbootklasse