Vergelijkbare woorden van het woord sprekend zijn:
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
wakker, schoon, rein, zuiver, behendig, duidelijk,...
wakker, levendig, fris, zonnig, glad, schoon, rein,...
uitspreken, duidelijk uitkomend, sprekend,...
bijzonder uitkomend, aandachttrekkend, tekenend,...
levendig, goed, bezield, wonderlijk, indrukwekkend,...
markant, treffend, sprekend, opvallend, opwindend,...
overduidelijk, klaarblijkelijk, sprekend, apodictisch,...
sprekend
bekeuring, sprekend, bekeuren, gesproken, mondeling,...
beslist, sprekend, uitgesproken, duidelijk uitkomend,...
opzienbarend, grotesk, opzichtig, ongewoon, excentriek,...
plastisch, tekenachtig, aanschouwelijk, bloemrijk,...
mooi, precies, nauwkeurig, haam, even, korteling,...
pront, stipt, connectie, zakelijk, punctueel, akkoord,...
overdadig, nadrukkelijk, verkwistend, veelzeggend,...
volgende
1 2