Vergelijkbare woorden van het woord tandholte zijn:
alveole, tandholte, lichaamsdeel
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...