Vergelijkbare woorden van het woord tari zijn:
vocht, krik, kwast, munt, kummel, kwak, remedie,...
pond, penny, frank, as, lek, mas, dukaat, kroon, rand,...
tari