Vergelijkbare woorden van het woord tegenslag zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
achterdeel, nadeel, strop, waardevermindering,...
panne, storing, mankement, tegenslag, tegenspoed,...
pech, tegenslag, zware tegenvaller, storing, oponthoud,...
pech, tegenslag, fout, tekortkoming, letsel,...
nadeel, schade, pech, tegenslag, tegenspoed, das, lus,...
pech, tegenslag, tegenspoed, strop,...
nadeel, schade, tegenslag
tegenslag, tegenspoed, mislukking, tegenvaller, flop,...
kaartspel, tegenslag, boetezang, kerkgezang, nood,...
tegenslag, tegenspoed, keerzijde, jasomslag,...
mankement, tegenslag, tegenspoed, deveine,...
tegenslag, tegenspoed, misère, ongeluk, calamiteit,...
tegenslag, tegenspoed, strop, sof, algehele ondergang,...
pech, tegenslag, strop, neer, ramp, onspoed, rampspoed,...
tegenslag, strop, zeperd, tegenvaller, teleurstelling,...
volgende