Vergelijkbare woorden van het woord trias zijn:
lias, jura, krijt, perm, trias, ijstijd, devoon,...
perm, trias, Jura
trias
dundoek, trias, meetkundige term, timmergereedschap,...
trias, triade, triniteit, drievoudigheid, tribadie
jura, krijt, trias
trias, ijstijd, eoceen, carboon, alluvium, kwartair,...