Vergelijkbare woorden van het woord turntoestel zijn:
onderzeese rug, rif, rustbed, zetel, geldinstelling,...
dommerik, fout, vergissing, schip, aak, poedel,...
geweer, houten raam, keukengerei, hang,...
weegtoestel, sluis, vonder, overspanning,...
bink, guil, knol, ros, hengst, schimmel, vos, veulen,...
gymnastiektoestel, soort gymnastiektoestel,...
gymnastiektoestel, speeltuintoestel, turntoestel
trapeze, rek, speelgoed, speeltuig, gymnastiektoestel,...
dag, gymnastiekwerktuig, turntoestel