Vergelijkbare woorden van het woord umbra zijn:
geest, droombeeld, schaduwgestalte, schaduwbeeld,...
kaartspel, umbria, bruine kleurstof, umbra, verfstof,...
schim, schijn, achtergrond, natuurverschijnsel,...
vis, snoek, umbra, hondsvis