Vergelijkbare woorden van het woord vaardig zijn:
pront, snel, onbeschroomd, levendig, schip, kek,...
levendig, levenslustig, kwiek, kwik, beweeglijk,...
snel, vlot, levendig, kras, flink, energiek, opgewekt,...
levendig, handig, bedreven, listig, goochem, vaardig,...
wakker, schoon, rein, zuiver, behendig, duidelijk,...
bestaand, dienstvaardig, gedienstig, hups, oplettend,...
snel, vlot, stipt, precies, geredelijk, nauwkeurig,...
tuk, vinnig, fel, gulzig, happig, hongerig, aperig,...
snel, vlot, rap, agiel, alert, spoedig, ijlings,...
knap, snel, wakker, flink, glad, rap, alert, kwiek,...
wakker, levendig, flink, brutaal, alert, kittig,...
klaar, gewillig, genegen, welwillend gestemd, paraat,...
pienter, verlaagde toon, muzieknoot, muziekteken,...
dra, spoedig, aanstonds, dadelijk, onmiddellijk, dan,...
snel, vlot, wakker, levendig, vief, rap, agiel, alert,...
klaar, gewillig, bijwoord, prompt, contant, gedaan, af,...
volgende