Vergelijkbare woorden van het woord valseboston zijn:
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...