Vergelijkbare woorden van het woord van betekenis zijn:
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...
belangrijk, voornaam, zinvol, aanzienlijk, deftig,...
belangrijk, belangwekkend, interessant, gewichtig,...