Vergelijkbare woorden van het woord vast zijn:
pront, stipt, connectie, zakelijk, punctueel, akkoord,...
knap, wakker, levendig, levenslustig, fit, kras, vief,...
onverschillig, koel, koud, bedaard, hard, kalm, stil,...
precies, onbewogen, pen, roeiklamp, roeipen,...
waarachtig, fijn, diep, heus, leuk, rein, vast, waar,...
doordringend, echt, vaart, water, waar, geul,...
samen, vast, bijwoord, verbonden, samenhangend,...
opgeruimd, vast, aaneengeschakeld, ordelijk,...
laconiek, sto´cijns, flegmatiek, gelijkmatig, vast,...
vast, rustig, stil, statisch, onbeweeglijk
vast, compact, kompres
vast, nauw, beklemd, vastgeklemd, beangstigend,...
vast, zeker, orgelregister, wezenlijk, gunstig,...
waarachtig, echt, diep, heus, vast, product, juist,...
vast, zeker, afgedaan, beslist, stellig, liquide,...
indolent, vast, stijf, lam, dood, stil, willoos,...