Vergelijkbare woorden van het woord veldspaat zijn:
seleniet, wateropaal, adulaar, spiegelsteen,...
zwavel, ijzer, erts, metaal, lei, krijt, graniet, goud,...
basalt, graniet, kwarts, porfier, gneis, glimmer,...
erts, lei, lias, karbonkel, bom, brik, klinker,...