Vergelijkbare woorden van het woord verhevenheid zijn:
podium, introductie, opstap, trede, ingang, toegang,...
uiteinde, gewelf, apsis, abside, uitbouw, ronding,...
ongelijkheid, beeldhouwwerk, beeldverhoging, bergland,...
aanzien, majesteit, luister, waardigheid, hoeveelheid,...
buil, kwast, knots, knoest, knor, zwelling, blaar,...
aanzien, majesteit, trots, hooghartigheid, grootheid,...
maat, duin, top, trans, stand, peil, koers, terp,...
duin, kling, helm, lee, terp, toevluchtsoord, belt,...
decorum, grootheid, verhevenheid, deftigheid
majesteit, glorie, glans, pracht, grootheid, vreugde,...
aanblikken, aspect, gewicht, aanblik, luister,...
nobel, doorluchtig, uitmuntend, zuiver gehalte,...
aanspreking, em, kardinaalstitel, hoge titel,...
ontbinding, opheffing, elevatie, hoogte, aanzien, edel,...
aanspreking, hoogheid, sire, koning, pracht, luister,...
luister, karakter, grootheid, hoge stand,...