Vergelijkbare woorden van het woord vermiljoen zijn:
pigment, loodwit, olieverf, waterverf, , ultramarijn,...
scharlaken, kleur, vermiljoen
teint, sabel, rossig, goudbruin, grauw, vaalgeel, ,...
dodekop, liguline, karmozijn, almagra, henna, menie,...
vermiljoen, kwikzwavelverbinding, zwavelkwik
vermiljoen, blos, inkarnaat