Vergelijkbare woorden van het woord verwildering zijn:
ondergang, verval, achteruitgang, willoosheid,...