Vergelijkbare woorden van het woord vint zijn:
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...