Vergelijkbare woorden van het woord vlakte zijn:
grondvlak, aarde, grond, onderkant, diepte, aardkorst,...
slot, kiem, oorsprong, basis, bodem, vloer, ratio,...
woestijn, plein, vlakte
einde, hoofd, band, span, vlakte, muis, kapsel, smeer,...
areaal, woestijn, grootte, omvang, lengte, steppe,...
land, campo, grond, bouwland, landbouwgrond, landouw,...
vallei, dal, laagliggend land, laaggelegen land, vlakte