Vergelijkbare woorden van het woord vlootafdeling zijn:
vlootafdeling, afdeling, legerafdeling,...
vlootafdeling, ruiterafdeling, afdeling,...
vlootafdeling, eskader, schip, vaartuigen,...