Vergelijkbare woorden van het woord vroeger zijn:
realistisch, oorspronkelijk, begin, eerstgenoemde,...
faam, ponteneur, eerbetoon, luister, ere, naam, prijs,...
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
tuin, bijwoord, voegwoord, alsdan, dan, alzo, nadat,...
oud, ex, vroeger, voormalig, gepensioneerd, daarvoor,...
uit, oud, gewezen, Latijns voorvoegsel, uitgediend,...
bijwoord, vroeger, eertijds, voorheen, liever, olim,...
bijwoord, toen, her, vroeger, onlangs, destijds,...
bijwoord, toen, vroeger, eens, ooit, niet vaak,...
eerst, eer, voegwoord, vooraf, vroeger, indertijd,...
vroeger, eertijds, voorheen, eens, weleer, voormaals
vroeger
bijwoord, toen, vroeger, weleens, indertijd, er is,...
eer, voegwoord, vroeger, alvorens, voordat, daarvoor,...
vader, pa, va, vroeger, aver, moeder, ma, anterieur,...
vroeger, voorafgaand, laatstleden, afgelopen, voorbij,...
volgende