Vergelijkbare woorden van het woord vuurbol zijn:
vuurbol, raceauto, meetkundige term, grote meteoor,...