Vergelijkbare woorden van het woord waardevaste belegging zijn:
metaal, kostbare stof, scheikundig element, delfstof,...
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...