Vergelijkbare woorden van het woord welnu zijn:
allee, sa, ala, hup, toe, alla, allé, allo, hallo,...
welnu, welaan
welnu
lest, minder, beneden, even, gelijk, hoegenaamd, pal,...
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
gezond, goed, inderdaad, oorsprong, uitstekend, lekker,...
bijwoord, kortom, afijn, eindelijk, tenslotte,...
bijwoord, kortom, niet straks, nu, thans, heden,...
komaan, sa, nu dan, aanmoediging, kom, zo, wel, enfin,...