Vergelijkbare woorden van het woord zesde naamval zijn:
naamval, taalkundige term, vijfde naamval,...
vijfde naamval, zesde naamval