Vergelijkbare woorden van het woord ijverig zijn:
ijverig, vlijtig, naarstig, leergierig, leergraag
ernstig, actief, devoot, zorgelijk, attent, ijverig,...
ijverig, ijver, met eerzucht, metronymisch,...
actief, bedrijvig, laborieus, nijver, bezig, noest,...
koelbloedig, onbeschroomd, dapper, vrijmoedig,...
ijverig, vlijtig, studieus, dociel, leerrijk, leerzaam,...
dol, verbeten, hartstochtelijk, bezeten, ijverig,...
ijverig, vlijtig, voortvarend
actief, bezig, doende, ijverig
druk, actief, bedrijvig, nijver, arbeidend, vlijtig,...
actief, bezig, arbeidzaam, onledig, werkzaam,...
begerig, ambitieus, eergierig, streberisch, ijverig,...
edel, prachtig, schitterend, luisterrijk, verheven,...
bedrijvig, bezig, doende, energiek, ijverig,...
ijverig, eerzuchtig, groots
ijverig, ambitieus, groots
volgende
volgende