Vergelijkbare woorden van het woord nauwelijks zijn:
stipt, precies, nauwkeurig, even, pal, goed, scherp,...
moeilijk, hachelijk, moeizaam, kwalijk, zuur,...
bijwoord, bijna, vrijwel, bijkans, ongeveer, schier,...
bijwoord, weldra, aanstonds, bijna, dadelijk, schier,...
krap, pas, bijna, haast, zuur, wrang, ternauwernood,...
steun, ezel, schuin, katafalk, stut, drievoet,...
spaarzaam, krap, weinig, gering, karig, zelden,...
krap, nauwelijks, ternauwernood, nauw, moeizaam
moeilijk, krap, net, onwillig, gering, kwalijk, amper,...
onbeduidend, zelden, zeldzaam, schaars, nauwelijks,...
bijwoord, pas, onwillig, weerzin, amper, nauwelijks,...
benauwd, eng, armoedig, nauwelijks, schraagjes
niet, nauwelijks, nimmer, nooit, nergens, niemaals
knap, precies, diep, waar, warm, dicht, innig, diepst,...
zorgeloos, willekeurig, plotseling, onverhoeds,...
zier, ietsje, kruimel, mespunt, pietsie, mondjesmaat,...
volgende
volgende