Vergelijkbare woorden van het woord opgewekt zijn:
vrolijk, opgewekt, levenslustige kerel, luchtig, bont,...
levendig, levenslustig, blij, dartel, monter, vrolijk,...
wild, blij, monter, vrolijk, opgewekt, onbekommerd,...
blij, monter, vrolijk, opgewekt, opgeruimd, blijde,...
levenslustig, vrolijk, joviaal, opgewekt, opgeruimd,...
levendig, opgewekt, opgeruimd, druk, bezield,...
opgewekt, opgeruimd, bedaard, onbevreesd, welgemoed
opgewekt, opgeruimd, glunder, blijde, tevreden,...
vrolijk, opgewekt, opgeruimd, goedgehumeurd
opgewekt
opgewekt, luchthartig, roekeloos, vermetel, onberaden,...
vrolijk, opgewekt, angst, vrees, innerlijk, verdrietig,...
levendig, vrolijk, opgewekt, druk, vurig, bezield,...
blij, vrolijk, opgewekt
opgewekt, glans, bloei, vrolijkheid, kleur, vistuig,...
levendig, opgewekt