Vergelijkbare woorden van het woord ziekte zijn:
bloem, diamant, doel, middenste, middelpunt, heester,...
fout, bijwoord, slecht, kwaal, kwalijk nemen, ziekte
mankement, fout, gebrek, tekortkoming, ondeugd, slecht,...
drab, duivel, demon, bezinksel, droesem, nikker,...
slag, zwijn, stoot, klap, bom, zwijntje, fortuin,...
bever, onbehaaglijk gevoel, onaangename gesteldheid,...
knobbeljicht, gewrichtsontsteking, gewrichtsaandoening,...
spit, knobbeljicht, flerecijn, gewrichtsaandoening,...
stuip, samentrekking, spiertrekking,...
moeraskoorts, golvende koorts, driedagskoorts,...
grut, grutten, varkensziekte, soort pap, gepelde gerst,...
chlorose, bleekzucht, ziekte, bloedarmoede
keelaandoening, ziekelijke aandoening, keelgeluid,...
beker, kom, brok, oorveeg, putje, koekje, ronde kom,...
windpokken, varicellen, soort kinderziekte, varicella,...
kwaal, ziekte, zwakheid, ongesteldheid