Vergelijkbare woorden van het woord val zijn:
achteruitgang, aankoop, daling, verkoop, omzet,...
afname, afnemen, achteruitgaan, declineren, beperken,...
ontscheping, nederdaling, debarkatie, het neerkomen,...
achteruitgang, vermindering, terugvloeiing, afname,...
ondergang, krach, debacle, algehele ondergang, val,...
nederlaag, val, neergang, debacle, ondergang,...
val, debacle, ondergang, teloorgang
teruggang, achteruitgang, relapsus (Latijn), rechute,...
gording, koord, snoer, reep, lijn, stag, schoot,...
strik, laag, list, listige zet, slimme streek, val,...
korting, daling, degradatie, val, terugzetting,...