Vergelijkbare woorden van het woord bijwoord zijn:
bijwoord
bijwoord, tegenoverliggend
bijwoord
bijwoord
bijwoord, weldra, aanstonds, bijna, temee, temet,...
bijwoord
bijwoord
bijwoord
bijwoord, intussen, ondertussen, middelerwijl
bijwoord, toch, desondanks, echter, evenwel, nochtans,...
bijwoord, daarom, daardoor, bijgevolg, gevolgelijk,...
bijwoord
bijwoord
bijwoord
bijwoord