Vergelijkbare woorden van het woord Ad zijn:
Pascal, Java, Ad, Perl, Algol, Basic, Cobol, Prolog,...
Diets, Euwe, Janus, Balder, Adam, Napoleon, Pascal,...