Vergelijkbare woorden van het woord insect zijn:
aardbij, insect, wilde bij
zandbij, anthrena, insect, wilde bij, gravende bij
ijzel, rups, dauw, ijsregen,...
lomperd, wesp, hommel, lomperik, pummel, hufter,...
tachtigvlinder, nachtuil, vlinder, nachtbraker, kever,...
zandtor, insect, zandgraver, soort kever
aardspinnetje, geluksspinnetje, insect
vogel, papierwals, kever, korenbijter, graanworm,...
vogel, katholieke geestelijke, vlinder, zuster,...
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
schip, rover, perkan, piraat, zeerover, boekanier,...
engerling, meelworm, larve, insect, koperworm
hardworm, keverlarf, hamel, larve, hemelt, insect,...
veelpoot, scolopander, duizendpotig insect,...
rijp, vlinderlarve, masker, schubvleugelig insect,...
vlinderlarve, larve, insect, geodeet, soort rups, kram,...