Vergelijkbare woorden van het woord Aurora zijn:
aurora, hoopvol teken, hoopvol verschijnsel, dageraad,...
begin, opgang, opkomst, morgenrood, dag, dag worden,...
aurora, morgenrood, dageraad, Aurora, morgengodin
Diana, Artemis, Minerva, Fortuna, Hera, Juno, Cora,...
Eos, Aurora
Ares, Gea, Diana, Artemis, Eris, Iduna, Fortuna, Hera,...