Vergelijkbare woorden van het woord Dagon zijn:
El, Gad, Anat, Bašl, Dagon, Asjera, Resjef
Bel, Bašl, Dagon, Astarte, Opis, Tanit, Usoes, Bendis,...
Dagon
Oreb, NoŽ, Noach, Maria, Adam, Anna, Bel, Ira, Nebo,...